Τοποθεσία

Χάρτης: 
ΠΑΡΙΟΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΠΗΣΣΑ
84400 ΠΑΡΟΣ
Greece
37° 1' 43.9608" N, 25° 13' 18.6312" E