Φάρμα

Λίγα χρόνια αργότερα το 2021 ιδρύθηκε με πολύ όρεξη κι αγάπη προς τα ζώα η κτηνοτροφική εγκατάσταση των αιγοπροβάτων που εκτείνεται σε 4,5 στρέμματα. Η κτηνοτροφική εγκατάσταση αφορά χώρο σταβλισμού των ζώων, χώρο αποθήκευσης ζωοτροφών & το σύγχρονο αρμεκτήριο.

Οι χονδροειδής ζωοτροφές παράγονται από εμάς στην Παριανή γη με φροντίδα, ελέγχονται και δίνονται στα ζώα όπου σιτίζονται 2 φορές την ημέρα σε συνδυασμό με επιλεγμένους καρπούς.

Παράλληλα τα αιγοπρόβατα έχουν την δυνατότητα τόσο να στεγαστούν σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων όσο και να μείνουν ελεύθερα στον αγρό κάτω από τον γλυκό ήλιο των Κυκλάδων. Ζουν άνετα, ασφαλή με πολύ φροντίδα κι αγάπη από εμάς κάτω από ιδανικές συνθήκες ώστε να παράγουν γάλα υψηλής ποιότητας.