Πιστοποιήσεις

Με σεβασμό προς τον καταναλωτή κι ευαισθητοποίηση προς το περιβάλλον το τυροκομείο εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000 καθώς επίσης Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001.